CV


Yrkesmässiga meriter


Moderator för paneldiskussioner, se exempel nedan.


Föreläsare i egen regi

2017-


Rådgivare på Surfa Lugnt

2008-2020


Utbildare och sakkunnig på Stiftelsen Friends

2018-2019


Verksamhetsansvarig, utbildare och nätvandrare på Fryshuset  

2007-2017


För ett mer utförligt CV, se min LinkedInUtbildningar


Jag har en kandidatexamen med historia som huvudområde och bland annat journalistik, kulturanalys, idéhistoria och att skriva populärvetenskap som valbara ämnen.

Min B-uppsats handlade om kriminologen Harry “Revolver-Harry” Södermans intresse för tatuering och tatueringskonst under 1920-1950-talet.

Min C-uppsats är en undersökning av hur svensk dagspress beskrivit tatuering och tatuerade människor 1799-1999.


Nu läser jag ett masterprogram i historia på Södertörns högskola. 


Jag har läst en 1-årig utbildning i socialpedagogiskt ungdomsarbete på Tollare Folkhögskola. Mitt examensarbete handlade om skillnaden mellan kroppsmodifiering och självskadebeteende. 


Jag har en kortare utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa för unga från Karolinska Institutet/Nationellt centrum för suicidprevention.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna